Workshop „Vzdělávání dává křídla“ – J. A. Komenský

10. května 2022

Je nám potěšením oznámit, že v sobotu 21.05.2022 od 12:45 proběhne v našich výukových prostorách workshop pro všechny děti a jejich rodiče, kteří se chtějí seznámit s jedinečným Učitelem národů, J. A. Komenským. Úvodní slovo pronese generální konzulka v Düsseldorfu, paní Kristina Larischová. Následný program bude v péči Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze. Přijďte se přesvědčit, že vzdělávání dává křídla.