Knihovna

V rámci podpory čtenářství provozujeme školní knihovnu, která je našim žákům a jejich rodičům k dispozici během sobotního vyučování. Knižní fond čítá okolo tří set svazků, převážně od českých autorů, a je pravidelně aktualizován. V naší kolekci se tak nachází řada pohádek, dobrodružných příběhů a knížek pro první čtení. Zastoupena je i literatura pro pokročilejší čtenáře a mládež.

Rovněž nabízíme výpůjčky pohádek na CD, filmů na DVD či dětské společenské hry.

Školní knihovna je otevřená všem zajemcům. Děti, které nedocházejí na pravidelnou výuku, mohou knihovnu v průběhu školního roku rovněž navštěvovat.