O škole

To nejlepší ze dvou světů

Výuka v češtině v Německu.

Schola Bohemica

Spolek Schola Bohemica byl založen v únoru 2013. Za jeho vznikem stojí iniciativa rodičů, pocházejících z různých zemí, sdílet svůj blízký vztah k České republice nejen se svými dětmi, ale i s ostatními rodinami.

Cíl

Schola Bohemica si klade za cíl rozvíjet jazykové kompetence, českou identitu a kulturní gramostnost u dětí předškolního a školního věku žijící v Severním Porýní-Vestfálsku. Vycházíme z koncepce a programu České školy bez hranic.

Česká škola bez hranic

Program ČŠBH respektuje vzdělávací koncepci České republiky a ve vyučovaných předmětech plní nároky na získané klíčové kompetence, očekávané výstupy a rozsah hodinových dotací. Je výsledkem dlouhodobé aktivní spolupráce pedagogů, kteří ve školách vyučovali či stále vyučují, ovlivněn diskusemi s rodiči a různými pedagogickými a lingvistickými experty a také dlouhodobým studiem problematiky bilingvní výchovy.

Pracovní příležitosti

Rádi navážeme spolupráci s pedagogy, vychovateli mateřských škol či jinými zájemci, kteří mají chuť pracovat v českém jazykovém prostředí s bilingvními dětmi.

Tým

Lada Menzel

Lada Menzel

Zakladatelka a předsedkyně Schola Bohemica e.V.

Organizace a finance
Alena Rees Vatková

Alena Rees Vatková

Zakladatelka a místopředsedkyně Schola Bohemica e.V.

Učitelka 1. a 2. stupně základního vzdělávání

Vedoucí školní knihovny

Kateřina Lukešová

Kateřina Lukešová

Vedoucí pedagogického týmu

Učitelka 1. a 2. stupně základního vzdělávání

Monika Nwachukwu

Monika Nwachukwu

Učitelka předškolní skupiny

Daniela Pusch

Daniela Pusch

Učitelka 1. stupně základního vzdělávání

Lenka Zedníčková

Lenka Zedníčková

Učitelka 1. stupně základního vzdělávání

Veronika Hůlová

Veronika Hůlová

Učitelka předškolní skupiny

Hana Karmazínová

Hana Karmazínová

Učitelka 1. stupně základního vzdělávání<br />

Růžena Maršálková

Růžena Maršálková

Učitelka 2. stupně základního vzdělávání

Sona Haver

Sona Haver

Učitelka 1. stupně základního vzdělávání

Dr. Jarmila Hollmann

Dr. Jarmila Hollmann

Učitelka 1. a 2. stupně základního vzdělávání

Jana Friemelt

Jana Friemelt

Asistentka předškolní skupiny

Tereza Lukešová

Tereza Lukešová

Asistentka předškolní skupiny

Nora Lohse

Nora Lohse

Graficka