O škole

To nejlepší ze dvou světů

Výuka v češtině v Německu.

Schola Bohemica

Spolek Schola Bohemica byl založen v únoru 2013. Za jeho vznikem stojí iniciativa rodičů, pocházejících z různých zemí, sdílet svůj blízký vztah k České republice nejen se svými dětmi, ale i s ostatními rodinami.

Cíl

Schola Bohemica si klade za cíl rozvíjet jazykové kompetence, českou identitu a kulturní gramostnost u dětí předškolního a školního věku žijící v Severním Porýní-Vestfálsku. Vycházíme z koncepce a programu České školy bez hranic.

Česká škola bez hranic

Program ČŠBH respektuje vzdělávací koncepci České republiky a ve vyučovaných předmětech plní nároky na získané klíčové kompetence, očekávané výstupy a rozsah hodinových dotací. Je výsledkem dlouhodobé aktivní spolupráce pedagogů, kteří ve školách vyučovali či stále vyučují, ovlivněn diskusemi s rodiči a různými pedagogickými a lingvistickými experty a také dlouhodobým studiem problematiky bilingvní výchovy.

Pracovní příležitosti

Rádi navážeme spolupráci s pedagogy, vychovateli mateřských škol či jinými zájemci, kteří mají chuť pracovat v českém jazykovém prostředí s bilingvními dětmi.

Tým

Lada Menzel

Lada Menzel

Zakladatelka a předsedkyně Schola Bohemica e.V.

Organizace a finance
Alena Rees Vatková

Alena Rees Vatková

Zakladatelka a místopředsedkyně Schola Bohemica e.V.

Učitelka 1. a 2. stupně základního vzdělávání Vedoucí školní knihovny
Kateřina Lukešová

Kateřina Lukešová

Vedoucí pedagogického týmu, Učitelka 1. a 2. stupně základního vzdělávání<br />

Monika Nwachukwu

Monika Nwachukwu

Učitelka předškolní skupiny

Daniela Pusch

Daniela Pusch

Učitelka 1. stupně základního vzdělávání<br />

Sona Haver

Sona Haver

Učitelka 1. stupně základního vzdělávání a školní knihovnice<br />

Lenka Zedníčková

Lenka Zedníčková

Učitelka 1. stupně základního vzdělávání<br />

Hana Karmazínová

Hana Karmazínová

Učitelka 1. a 2. stupně základního vzdělávání<br />

Dr. Jarmila Hollmann

Dr. Jarmila Hollmann

Učitelka 1. a 2. stupně základního vzdělávání<br />

Růžena Maršálková

Růžena Maršálková

Učitelka 2. stupně základního vzdělávání<br />