Právní upozornění

Informace podle § 5 DDG

Schola Bohemica e.V.
Pfalzstr. 27
40477 Düsseldorf

Rejstřík sdružení: VR 10890
Rejstříkový soud: Místní soud Düsseldorf

Zastoupená:
Předsedkyně: Lada Menzel

Kontakt

Telefon: +49 151 54 80 75 80
E-Mail: info@scholabohemica.de

Redakční odpovědnost

Lada Menzel

EU-Streitschlichtung

Řešení sporů v EU
Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Naši e-mailovou adresu najdete v tiráži výše.

Řešení spotřebitelských sporů/univerzální rozhodčí komise

Nejsme ochotni ani povinni účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelskou rozhodčí komisí.