Knihovna

29. května 2022

V rámci podpory čtenářství provozujeme školní knihovnu, která je našim žákům a jejich rodičům k dispozici během sobotního vyučování. Knižní fond čítá okolo tří set svazků, převážně od českých autorů, a je pravidelně aktualizován. V naší kolekci se tak nachází řada pohádek, dobrodružných příběhů a knížek pro první čtení. Zastoupena je i literatura pro pokročilejší čtenáře a mládež. Knihovna je otevřena během sobotního vyučování od 10:00 – 14:00 hodin.